Onze plek in de markt

Gewijzigde vraag

Onze manier van werken en winkelen is sinds de crisis flink veranderd. De economie wordt steeds meer gedreven door kleinere ondernemingen en zelfstandige professionals. Als gevolg van de kleinere schaal en meer netwerkgerichte houding zijn nieuwe huisvestingswensen ontstaan. Bovendien zijn veel bedrijven verhuisgeneigd. Dat betekent dat er (latent) een aanzienlijke vraag is naar passende huisvesting.

Achterblijvend aanbod

In Nederland is voor de crisis een overaanbod van gebouwen gerealiseerd. Dit leidt nu tot zeer veel aanbod tegen lage prijzen. Als gevolg van wat wij noemen conceptueel achterstallig onderhoud zijn gebouwen vaak grootschalig, zielloos en anoniem. Veel gebouwen voldoen niet aan de vernieuwde vraag. De vastgoedbelegger zal zijn product dus moeten aanpassen, maar het ontbreekt hem vaak echter aan capaciteit en vaak ook aan specifieke expertise. De makelaardij biedt geen antwoord en ook voor de traditionele projectontwikkelaar is hier geen rol weggelegd; zijn organisatie is gericht op bouwproductie.

De rol van Woest

Woest biedt wel oplossingen voor een actuele behoefte in de markt. Het gaat om omgevingen waarin mensen prettig kunnen werken, winkelen en wonen. De gebruiker staat centraal en de stenen zijn daaraan ondergeschikt. Onze aanpak is conceptgericht, want we zien vastgoed als een dienst en niet als een product. Woest is voor de belegger van meerwaarde, want we hebben niet alleen het concept en de ervaring; we ontzorgen echt. Wij verzorgen herpositionering, aanpassing en inrichting van het gebouw, maar ook de exploitatie en zonodig de financiering.

Hoe we u kunnen helpen

Woest Developers is in 2013 opgericht door Jeroen van de Kraats en Jorik Rademaker. We adviseren bij vastgoedvraagstukken en we worden echt gelukkig als we de klus zelf mogen klaren. Woest staat voor proactief en resultaatgericht werken. We zijn meer doeners dan adviseurs. Snel en tegen lage kosten, innovatieve en duurzame resultaten boeken: dat is de Woest-factor.

Woest richt zich op 3 disciplines:

Conceptontwikkeling

U kunt ons inhuren om onze ideeën concreet te maken in een businessplan.
meer …

Consulting

Woest heeft een aantal specialismen in huis, zoals bouwkosten en ruimtelijke onderbouwingen. Bij ons vindt u de unieke combinatie van specialisme met commercie en pragmatisme.
meer …

Projectmanagement

U kunt ons inhuren als projectmanager. We hebben ruime ervaring in het managen van complexe projecten en voldoende deskundigheid om alle facetten van het project te kunnen beoordelen.
meer …

Conceptontwikkeling

Wat we kunnen

U kunt ons inhuren om onze ideeën concreet te maken in een businessplan.

Wat we bieden

Onze concepten en ideeën zijn altijd een versterking van de business van de klant, vaak de vastgoedeigenaar. Wij richten ons met name op de herpositionering van bestaand vastgoed. We blijven niet achter ons bureau zitten. We werken graag als launching customer vanuit de locatie die we onder handen hebben, voor optimale feeling met het project en om bovenop de markt te kunnen zitten. Naast advieswerk gaan we mede-risicodragend projecten aan.

En wat we waard zijn

Voor onze diensten betaalt u een fixed fee. We schrijven uitsluitend concepten waar we zelf in geloven. En wij zijn bereid te investeren in de projecten waarin we geloven. Onze inbreng bestaat dan uit onze ideeën en ons bloed, zweet en tranen. Dat betekent dat we ook in het resultaat, waaraan wij kunnen bijdragen, meedelen.

Onze aanpak

Bij de herpositionering van bestaand vastgoed hanteren we 4 stappen:

 1. Verbinden - Op basis van trends in de markt signaleren we een doelgroep met een specifieke behoefte. Daar bedenken we een oplossing voor en we verbinden ons aan de groep. Het is een kwestie van goed luisteren en duidelijk maken dat je een passende oplossing hebt.
 2. Benutten - We maken zoveel mogelijk gebruik van wat er al is: gebouwen, terreinen, installaties, aankleding etc. Dat is namelijk veel goedkoper dan iets nieuws maken. Door de investering laag te houden kan de prijs voor de klant ook laag blijven.
 3. Compenseren - Omdat je met bestaande elementen werkt kun je geen custom made oplossing bieden. Voor die imperfectie moeten we de klant compenseren. Dat kan in extra diensten, ruimte, lagere prijs enzovoorts. Potentiële klanten blijken best genoegen te willen nemen met een minder fraai gebouw op een minder fraai bedrijventerrein, als je maar aantoonbaar compensatie biedt.
 4. Verbeteren - We zorgen voor een geleidelijke verbetering, zodat gebruikers elke dag zien dat het iets beter wordt in hun gebouw. We nemen ze mee in het verbeteringsproces. Hierdoor blijven klanten loyaal en zijn ze vaak bereid meer te betalen dan voorheen omdat ze aan de plek gehecht raken.

Consulting

Wat we kunnen

Woest heeft een aantal specialismen in huis, zoals bouwkosten en ruimtelijke onderbouwingen. Bij ons vindt u de unieke combinatie van enerzijds specialisme en anderzijds commercie/pragmatisme.

Wat we bieden

Een greep uit onze toolbox:

 • stichtingskostenbegroting
 • bouwkostenbegroting

 • haalbaarheidsanalyses
 • investeringsanalyses en rendementsbepalingen (BAR, ROE, IRR)
 • ruimtelijke onderbouwing
 • europese aanbesteding
 • NEN 2580 meting

En wat we waard zijn

Als u ons inhuurt als consultant zijn we adviseur, met een vast (all-in) uurtarief. We sturen u overzichten van de bestede uren en u krijgt per maand een rekening. Fixed fee is ook mogelijk.

Projectmanagement

Wat we kunnen

U kunt ons inhuren als projectmanager. We hebben ruime ervaring in het managen van complexe projecten en voldoende deskundigheid om alle facetten van het project te kunnen beoordelen.

Wat we bieden

De diensten die wij hieronder verstaan zijn o.a.

 • gedelegeerd opdrachtgeverschap in ontwikkelingsfase
 • overeenkomsten opstellen en contractmanagement
 • budgetbewaking
 • directievoering en toezicht tijdens de bouw
 • beheer en exploitatie na oplevering

En wat we waard zijn

We werken tegen een vaste fee, in fasen te betalen, 50% maandelijks en 50% per behaalde mijlpaal.

Projecten

Wie we zijn

Jorik

Jeroen

Jorik Rademaker

Jorik (1976) is een solide projectmanager met een flinke dosis werkervaring. Hij heeft zowel aan zowel de uitvoerende kant gestaan bij een bouwbedrijf en een adviesbureau als in de opdrachtgevende rol bij een projectontwikkelaar.

Jorik heeft zich gespecialiseerd in design&construct-processen, kosten en directievoering.

Jorik is zeer doelgericht. Hij onderscheidt hoofd- en bijzaken. Hij trekt van nature de regie naar zich toe. Hij is een goede onderhandelaar met goede vak- en dossierkennis. Sterke punten: is kritisch en durft anderen op hun verplichtingen aan te spreken, is zelfverzekerd en heeft een goed gevoel voor diplomatie.

jorik@woestdevelopers.nl
+31 6 51 06 98 03

Jeroen van de Kraats

Jeroen (1971) is een actieve overall projectmanager met een flinke staat van dienst in het vastgoed en met MRE-opleiding.

Jeroen heeft zich binnen het vak gespecialiseerd in concepten, marketing en privaatrecht. Hij richt zich met name op de commerciële en juridische zaken.

Jeroen heeft een hoog energieniveau. Hij is een efficiënte werker die zich goed kan richten op één of meerdere doelen in de toekomst en heel vaak slaagt om die doelen te bereiken. Sterkste punten: ziet kansen, brengt energie mee, heeft doorzettingsvermogen, geeft anderen inspiratie, is zelfverzekerd, een bruggenbouwer.

jeroen@woestdevelopers.nl
+31 6 13 35 80 47

Contact

Onze gegevens

Woest Developers
Atoomweg 50, 3542AB Utrecht
+31 30 230 92 30
info@woestdevelopers.nl

Jorik Rademaker
jorik@woestdevelopers.nl
+31 6 51 06 98 03

Jeroen van de Kraats
jeroen@woestdevelopers.nl
+31 6 13 35 80 47

Hans Reijersen van Buuren
hans@woestdevelopers.nl
+31 6 13 13 47 39

Onze partners & friends

Studio Raak
Retailarchitects
City Hub
Denc
Square One
Atoomclub
Steffen Donker Concept & Design

 

Onze opdrachtgevers

Synchroon
Ymere
Pinnacle
Eekholt Property
USG People
Green Real Estate
Bouwfonds REIM
Square One
Van Wijnen
Dura Vermeer Vastgoed
en vele andere ...