projectontwikkeling
projectmanagement
consulting
Woest Developers | Atoomweg 50 | 3542AB Utrecht | +31 30 230 92 30

Projecten

Over Woest

Gewijzigde vraag

Onze manier van werken is sinds de crisis flink veranderd. De economie wordt steeds meer gedreven door kleinere ondernemingen met nieuwe huisvestingswensen. Dat betekent een aanzienlijke vraag naar passende huisvesting.

Achterblijvend aanbod

Veel gebouwen voldoen niet aan de vernieuwde vraag. De vastgoedbelegger zal zijn product dus moeten aanpassen, maar het ontbreekt hem vaak echter aan capaciteit en vaak ook aan specifieke expertise. Hetzelfde geldt voor andere vastgoedpartijen.

De rol van Woest

Woest biedt wel oplossingen voor een actuele behoefte in de markt. Het gaat om omgevingen waarin mensen prettig kunnen werken en leven. De gebruiker staat centraal en de stenen zijn daaraan ondergeschikt. Onze aanpak is conceptgericht, want we zien vastgoed als een dienst en niet als een product.

Onze aanpak

Woest is van meerwaarde, want we hebben niet alleen het concept en de ervaring; we ontzorgen echt. Wij verzorgen herpositionering, aanpassing en inrichting van het gebouw, maar ook de exploitatie en zonodig de financiering. Wij ontwikkelen ook voor eigen rekening en risico.

Wie we zijn

Jeroen van de Kraats

Jeroen (1971) is een actieve overall projectmanager met een flinke staat van dienst in het vastgoed en met MRE-opleiding.

Jeroen heeft zich binnen het vak gespecialiseerd in concepten, marketing en privaatrecht. Hij richt zich met name op de commerciële en juridische zaken.

Jeroen heeft een hoog energieniveau. Hij is een efficiënte werker die zich goed kan richten op één of meerdere doelen in de toekomst en heel vaak slaagt om die doelen te bereiken. Sterkste punten: ziet kansen, brengt energie mee, heeft doorzettingsvermogen, geeft anderen inspiratie, is zelfverzekerd, een bruggenbouwer.

Hans Reijersen van Buuren

Hans (1974) heeft ruime ervaring op het gebied van projectontwikkeling, zowel met woningbouw als commercieel vastgoed. Hij beheerst het hele proces van initiatieffase, realisatiefase tot en met beheerfase. Een echte allrounder. De voornaamste taken waar hij zich op richt zijn haalbaarheidsstudies, projectontwikkeling en procesmanagement.

Hans heeft het in zich het proces te leiden zonder nadrukkelijk op de voorgrond te treden. Hij functioneert het beste in een dynamische omgeving en weet zijn doelen te bereiken. Sterke punten: is besluitvaardig en betrouwbaar, weet mensen enthousiast te maken en benadert zaken vanuit een optimistisch perspectief.

Jorik Rademaker

Jorik (1976) is een solide projectmanager met een flinke dosis werkervaring. Hij heeft zowel aan zowel de uitvoerende kant gestaan bij een bouwbedrijf en een adviesbureau als in de opdrachtgevende rol bij een projectontwikkelaar.

Jorik heeft zich gespecialiseerd in design&construct-processen, kosten en directievoering.

Jorik is zeer doelgericht. Hij onderscheidt hoofd- en bijzaken. Hij trekt van nature de regie naar zich toe. Hij is een goede onderhandelaar met goede vak- en dossierkennis. Sterke punten: is kritisch en durft anderen op hun verplichtingen aan te spreken, is zelfverzekerd en heeft een goed gevoel voor diplomatie.

Wat we doen

Projectontwikkeling

U kunt ons inhuren om onze ideeën concreet te maken in een businessplan.


Projectmanagement

U kunt ons inhuren als projectmanager. We hebben ruime ervaring in het managen van complexe projecten en voldoende deskundigheid om alle facetten van het project te kunnen beoordelen.


Consulting

Woest heeft een aantal specialismen in huis, zoals bouwkosten en ruimtelijke onderbouwingen. Bij ons vindt u de unieke combinatie van specialisme met commercie en pragmatisme.projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Wat we kunnen

U kunt ons inhuren om onze ideeën concreet te maken in een businessplan.

Wat we bieden

Onze concepten en ideeën zijn altijd een versterking van de business van de klant. Wij richten ons met name op de herpositionering van bestaand vastgoed. We blijven niet achter ons bureau zitten, naast advieswerk gaan we mede-risicodragend projecten aan.

En wat we waard zijn

Voor onze diensten rekenen we een fixed fee. We schrijven uitsluitend concepten waar we zelf in geloven. En wij zijn bereid te investeren in de projecten waarin we geloven. Onze inbreng bestaat dan uit ideeën, bloed, zweet en tranen en zo mogelijk financieel. Dat betekent dat we ook in het resultaat meedelen.

Onze aanpak

Bij de herpositionering van bestaand vastgoed hanteren we 4 stappen:

 1. Verbinden – Op basis van trends in de markt signaleren we een doelgroep met een specifieke behoefte. Daar bedenken we een oplossing voor en we verbinden ons aan de groep.
 2. Benutten – We maken zoveel mogelijk gebruik van wat er al is: gebouwen, terreinen, installaties, aankleding etc. Door de investering laag te houden kan de prijs voor de klant ook laag blijven.
 3. Compenseren – Als je met bestaande elementen werkt kun je geen custom made oplossing bieden. Voor die imperfectie moeten we de klant compenseren. Dat kan in extra diensten, ruimte, lagere prijs enzovoorts.
 4. Verbeteren – We zorgen voor een geleidelijke verbetering, zodat gebruikers elke dag zien dat het iets beter wordt in hun gebouw. We nemen ze mee in het verbeteringsproces. Hierdoor blijven klanten loyaal.

projectmanagement

Projectmanagement

Wat we kunnen

U kunt ons inhuren als projectmanager. We hebben ruime ervaring in het managen van complexe projecten en voldoende deskundigheid om alle facetten van het project te kunnen beoordelen.

Wat we bieden

De diensten die wij hieronder verstaan zijn o.a.

 • acquisitie (zoekopdracht)
 • gedelegeerd opdrachtgeverschap in ontwikkelingsfase
 • overeenkomsten opstellen en contractmanagement
 • budgetbewaking
 • directievoering tijdens de bouw
 • beheer en exploitatie na oplevering

En wat we waard zijn

We werken tegen een vaste fee, in fasen te betalen, 50% maandelijks en 50% per behaalde mijlpaal.


consulting

Consulting

Wat we kunnen

Woest heeft een aantal specialismen in huis, zoals bouwkosten en ruimtelijke onderbouwingen. Bij ons vindt u de unieke combinatie van enerzijds specialisme en anderzijds commercie/pragmatisme.

Wat we bieden

Een greep uit onze toolbox:

 • stichtingskostenbegroting
 • bouwkostenbegroting
 • haalbaarheidsanalyse
 • investeringsanalyse en rendementsbepalingen (BAR, ROE, IRR)
 • ruimtelijke onderbouwing
 • europese aanbesteding
 • NEN 2580 meting

En wat we waard zijn

Als u ons inhuurt als consultant zijn we adviseur, met een vast (all-in) uurtarief. We sturen u overzichten van de bestede uren en u krijgt per maand een rekening. Fixed fee is ook mogelijk.

Voor wie we het doen

Synchroon
Ymere
Pinnacle
Eekholt Property
USG People
Green Real Estate
Bouwfonds REIM
Square One
Van Wijnen
Dura Vermeer Vastgoed
en vele andere …


Partners & Friends

Woest Developers
Atoomweg 50, 3542AB Utrecht
+31 30 230 92 30
info@woestdevelopers.nl